มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ-เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปลายบาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ-เรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปลายบาง

Back to top of page