การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2566

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2565

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี 2564

Back to top of page