การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี

ปีงบประมาณ 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจบปีงบประมาณ พ.ศ. 

Back to top of page