หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 


 

โครงการร่วมใจภักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม
(4 ธันวาคม 2560)
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560
(4 ธันวาคม 2560)
พิธีถวายดอกไม้จันทน์
(4 ธันวาคม 2560)
มอบเสื้อจิตอาสา
(4 ธันวาคม 2560)

ปลูกดอกดาวเรือง
(9 ตุลาคม 2560)
คุณธรรมความโปร่งใส
(9 ตุลาคม 2560)
ผ้าป่าขยะรีไซเคิล 2560
(9 ตุลาคม 2560)
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
(9 ตุลาคม 2560)

ร่วมใจภักดิ์รักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมพลังแห่งความภักดี
รดน้ำพระบรมศพ ร.9
กิจกรรมน้อมอาลัยด้วยหัวใจข้าแผ่นดิน

โครงการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ประจำปี 2559
12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559
มอบรองเท้านักเรียน
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล (กิจกรรมการออกค่ายพุทธบุตร)

12 สิงหา มหาราชินี
(12 สิงหาคม 2559)
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน
(12 สิงหาคม 2559)
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
(12 สิงหาคม 2559)
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
(12 สิงหาคม 2559)

กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 (มวก.คัพนนทบุรี ครั้งที่ 24)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559
มอบกระเป๋านักเรียนและแปรงสีฟัน
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP)

รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ปลายบางห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ
ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559
เคลือบฟลูออไรด์

โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
ประชุมทบทวนแผนชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง

ปลายบางวิชาการ 59
กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
โครงการรณรงค์เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดนนทบุรี


ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการปนะเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
งานนัดพบแรงงาน
ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เบี้ยผู้สูงอายุ
รายงานการเฝ้าระวังการลงทุนที่อาจเข้าข่ายอันมีลักษณะการเป็นแชร์ลูกโซ่ (Blockmine)

 

       ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบ RSS
                    เทศบาลตำบลปลายบาง
                    สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายบาง
14/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 4 คัน (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 2560) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 150 รีม กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2561 ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

    © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com