ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลปลายบาง เบอร์โทรศัพท์ : 02-4494360 ต่อ ...
Back to top of page