ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยบางคูเวียง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยบางคูเวียง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ซอยบางคูเวียง 2 หมู่ที่ตำบลบางคูเว ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

เทศบาลตำบลปลายบาง ขอเชิญชวนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ คณะครูและนักเรียนในสังกัดเท ...
ประกาศจากเทศบาล : ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจากเทศบาล : ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่อง ประกาสงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ  ...
Back to top of page