หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 กรกฎาคม 2559  
รับผู้พิการทำงานในสถานประกอบการ


     วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
"ข่าวประชาสัมพันธ์"
เรื่อง ผู้พิการท่านใดมีความประสงค์ ทำงานในสถานประกอบการ กรุณาแจ้งความประสงค์ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง โทรศัพท์ : 02-449-1360 ต่อ 112 ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2559


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com