หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ปลายบาง   ขอเชิญประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ร่วมฟังการประชุมชี้แจ้งราษฎร เพื่อเตรียมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีเรืองบุญ หมู่ที่ 2 ตำบลปลายบาง ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com