หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 ธันวาคม 2558  
การชำระภาษี

    กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559
โดยสามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลปลายบาง
โทร 02-4494360 ต่อ 108

 - ภาษ๊โรงเรือน      ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559
 - ภาษีป้าย           ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2559
 - ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2559
  


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com