หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560
   
    ผู้ใดสนใจ สามารถเข้ามาขอข้อมูลได้ที่ งานงิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปลายบาง โทร 02-449-4994 ต่อ 127 


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com