หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 กค.2561  
ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
"ข่าวประชาสัมพันธ์"
เทศบาลตำบลปลายบางร่วมดับ อำเภอบางกรวย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางกรวย สภาวัฒนธรรมอำเภอบางกรวย กิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 
เวลา 09.00 - 10.30 น. ชมบวนเรือบุปผาชาติแห่เทียนพรรษาทางน้ำ บริเวณสองฝั่งคลองบางกอกน้อย ที่เคลื่อนจากท่าน้ำวัดเกด ตำบลวัดชะลอ มุ่งสู่ท่าน้ำวัดโบสถ์(บน) ตำบลบางคูเวียง 
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมถวายต้นเทียนพรรษา จำนวน 49 ต้น แด่วัดต่างๆ ในเขตอำเภอบางกรวย 
ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม "การประกวดการตกแต่งรือบุปผาชาติประกอบขบวนแห่เทียนพรรษา" ของหน่วยงานราชการต่างๆ 
และร่วมรับประทานอาหารฟรีตลอดงานดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com