หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพ

        ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางกรวย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาศิลปประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้า จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาฯ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
        ผู้ใดสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมได้ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com