หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 กันยายน 2559  
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ

     ด้วยในช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2559 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก ส่งผลให้บริเวณดังกล่าว มีปริมาณฝนตกหนาแน่น ทำให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำท่าจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอาจมีฝนตกในพื้นที่เขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่บริเวณริมคลองสายหลัก มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จะควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์ +1.000 ม.รทก. ด้วยการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ประตูระบายน้ำฉิมพลี และประตูระบายน้ำบางใหญ่ตามช่วงเวลาน้ำลง และจะสูบน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีน ที่ประตูระบายน้ำด้านริมแม่น้ำท่าจีนตามศักยภาพที่แม่น้ำท่าจีนรับได้ โดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ เทศบาลตำบลปลายบาง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชน ภาคเอกชน เกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่บริเวณสองฝั่งคลองสายหลัก เช่น คลองโยง , คลองมหาสวัสดิ์ , คลองทวีวัฒนา เป็นต้น ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com