หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและรักษาต้อกระจก โรงพยาบาลพญาไทย


      โรงพยาบาลพญาไท 3 ได้จัดโครงการ ทุ่มเทที่ได้ให้ สุขใจที่ได้รับ โดยจัดให้มีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 70 ข้อ และตาต้อกระจก 70 ดวง ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพนะบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนท่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยื่น โดยโครงการมุ่งเน้นการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า และตาต้อกระจก กับผู้ยากไร้ เพื่อคุณภาพชีวืตที่ดีขึ้น โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ยากไร้แต่อย่างใด
ผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 4591


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com