หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม 2559  
สถานการณ์น้ำ


  ขนะนี้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนว่ายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลังเขิี่อนป่าสักฯ หากไม่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ คาดว่าจะมีน้ำเต็มเขื่อนใน "วันที่ 11 ต.ค.59" นอกจากนี้กรมอุตุฯ คาดว่าช่วงวันที่ 5-11 ต.ค. 59 จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ขณะนี้เทศบาลเมืองบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอปากเกร็ด ได้ออกประกาศแจ้งเตือนหมู่บ้านที่อยู่ในคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำให้เตรียมความพร้อมของประชาชนในเรื่องที่อยู่และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงแล้ว คาดว่ามวลน้ำกัอนนี้จะถึงปากเกร็ดในไม่ช้านี้
ท่านนายกฯ พงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ จึงขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมและได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com