หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 กรกฎาคม 2559  
หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559
ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

......................................................................................................

           หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อคนพิการเข้าร่วมรับการคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559
  ผู้พิการสามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยต้องมีองค์กรด้านคนพิการ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ หรือหน่วยงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ หรือผู้ที่น่าเชื่อถือในชุมชน เป็นผู้รับรอง

            มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบราละะเอียดเพิ่มเติม โทร : 02-4494360 ต่อ 112 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com