แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

136 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (M64060001667)

120 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (M64050004774)

055 เผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (M6402008549)

027 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (M64010023324) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564

025 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีจำบประมาณ พ.ศ. 2564 (M64020009134) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

001 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (M63120027697) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

451 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (M63120017564) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63010017602 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 ฉบับ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63010017602 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 ฉบับ 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63010017567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 ฉบับ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63010017567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 ฉบับ 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m6302007348 ลงวันที่ 7 กุมพาพันธ์ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63020029931 ลงวันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m6303009184 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63030013217 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63030018885 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63050021378 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63060008698 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลปลายบาง m63060013588 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

Back to top of page