ข่าวรับสมัครงาน

2 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล หรือ

2 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล หรือ

———————————————————————— เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 02-4494360 Facebook : ปลายบาง นนทบุรี ID Line : plaibang www : plaibang.go.th สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361 ...
ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราช

ประกาศเรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราช

———————————————————————— เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 02-4494360 Facebook : ปลายบาง นนทบุรี ID Line : plaibang www : plaibang.go.th สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361 ...
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ

ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ

———————————————————————— เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 02-4494360 Facebook : ปลายบาง นนทบุรี ID Line : plaibang www : plaibang.go.th สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361 ...
ประกาศ รับโอน(ย้าย)  พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพน

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพน

———————————————————————— เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 02-4494360 Facebook : ปลายบาง นนทบุรี ID Line : plaibang www : plaibang.go.th สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361 ...

Comments are closed.

Back to top of page