ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

ประกาศ เรื่อง ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ; ...
ประกาศ เรื่องการขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่องการขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ เรื่องการขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไ ...
ดำเนินการการดูดเลนลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสำเร็จวิลล์ 1

ดำเนินการการดูดเลนลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสำเร็จวิลล์ 1

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมด้วยผู้บริ ...
มอบอาหารปรุงสุกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19

มอบอาหารปรุงสุกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคมนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้นายพงษ์ ...
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคมผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปลายบาง ...
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากโควิด 19 กรณีผู้มีความเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง 14 วัน

การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากโควิด 19 กรณีผู้มีความเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง 14 วัน

การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากโควิด 19 กรณีผู้มีความเสี่ยงสูงต้องกักตนเองว ...
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค​ บริเวณจุดสัมผัสร่วมในการเคหะเอื้ออาทร​ (วัดพระเงิน)​

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค​ บริเวณจุดสัมผัสร่วมในการเคหะเอื้ออาทร​ (วัดพระเงิน)​

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคมเทศบาลตำบลปลายบางโดยการนำของนางวไลพร อัจฉริยประสิทธิ์​ นายกเทศมนตรีตำบล ...
Back to top of page