หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง

     โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

          กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบางร่วมกับสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยได้พาตัวแทนชุมชนวัดสิงห์ ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อดูงานการแปรขยะเป็นสิ่งของ และการจัดการกับขยะตั้งแต่ต้นทาง 


ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

    รูปประกอบ


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com