หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
ปลายบางวิชาการ ประจำปี 2560

    ปลายบางวิชาการ ประจำปี 2560

          ผลการแข่งขัน โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ "ปลายบางวิชาการ 60" ระหว่างวันที่ 1 -2 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลปลายบาง ,โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
- ทายซิอะไรเอ่ย (ปฐมวัย) รร.ทต.วัดโบสถ์
- การต่อเลโก้ (ปฐมวัย) รร.ทต.วัดสิงห์ฯ
- เดินตัวหนอน (ปฐมวัย) รร.ทต.วัดอุบลฯ
- ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ( ป.4-6) รร.ทต.วัดอุบลฯ
- การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ (ป.4-6) รร.ทต.วัดอุบลฯ
- งานประดิษฐ์จากใบตอง (ป.4-6) รร.ทต.วัดโบสถ์
- สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ (ครู) รร.ทต.สุนทรฯ
- โครงงาน "คณิตศาสตร์" (ป.4-6) รร.ทต.วัดส้มเกลี้ยง


- โครงงาน "สังคมศึกษา" (ป.4-6) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- โครงงาน "วิทยาศาสตร์" (ป.4-6) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- โครงงาน "การงานอาชีพ" (ป.4-6) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- โครงงาน "ภาษาไทย" (ม.1-3) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- โครงงาน "วิทยาศาสตร์ (ม.1-3) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- โครงงาน "ภาษาอังกฤษ" (ม.1-3) รร.ทต.วัดสิงห์ฯ
- โครงงาน "คณิตศาสตร์" (ม.1-3) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- สุนทรพจน์ภาษาไทย (ป.4-6) รร.ทต.วัดโคนอนฯ
- สุนทรพจน์ภาษาไทย (ม.1-3) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ป.4-6) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- คัดลายมือ (ป.1-3) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- คัดลายมือ (ป.4-6) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- วาดภาพระบายสี (ปฐมวัย) รร.ทต.วัดสิงห์ฯ
- วาดภาพระบายสี (ป.1-3) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- วาดภาพระบายสี (ป.4-6) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
- วาดภาพระบายสี (ม.1-3) รร.ทต.วัดสุนทรฯ
จัดโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง


ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

    รูปประกอบ


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com