หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบปลายบาง

     โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง

          กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนี้ยังมีการนำสินค้า otop ในเขตเทศบาลตำบลปลายบางมาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย


ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

    รูปประกอบ


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com