หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
 
        กองวิชการและแผนงาน เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559 ฏิจกรรม "ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือสั่งการและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลปลายบาง

ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

    รูปประกอบ  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com