หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
โครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำชุมชน

     ท่านายกฯ พงษ์ศักดิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ เล็งเห็นความสำคัญในด้านควาใรู้ความสามรถของผู้นำชุมชน จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทสบาลตำบลปลายบาง จัดดครงการพัฒนาศัยภาพผู้นำชุมชน ขึ้น เมื่อวันที่ 22-25 มกราคม 2559
เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถแก่ผู้นำชุมชนให้ไปถ่ายทอดสู่คนในชุมชนต่อ

ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

    รูปประกอบ

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com