หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง
 
            ในปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทในสังคมมาก กองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลปลายบาง “เพิ่มพลังสตรี สร้างพลังสังคมไทย” ขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง

 


    รูปประกอบ


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com