หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
ประชุมทบทวนแผนชุมชน

      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยได้เชิญคณะกรรมการชุมชนทั้ง 25 ชุมชน มาร่วมรับฟังหลักการและเหตุผลในการที่จะเขียนแผนชุมชนของตัวเอง


    รูปประกอบ

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com