หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
3 พฤศจิกายน 2560
ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลายบางได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ขึ้น ณ วัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการจัดงานลอยกระทงในครั้งนี้ได้รับความสนใจพี่น้องประชาชนชาวปลายบางรวมทั้งพี่น้องในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          กิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นได้แก่ การประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดการประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ทางเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำบุญจากการซื้อพวงมาลัยและดอกไม้ในการเชียร์หนูน้อยนพมาศ โดยได้เงินรวมทั้งสิ้น 146,000 บาท ทางเทศบาลได้มอบเงินดังกล่าวแก่วัดศรีประวัติและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น

 

ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2560

-          รางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ เงินรางวัล 10,000 บาท

เด็กหญิงณัญอร  ลิ้มพานิชภักดี  โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท

เด็กหญิงศิราภรณ์  ตามบุญ  โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

เด็กหญิงธิดาพร  เสือทอง  โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บำรุง)

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท

เด็กหญิงณัชชา  คงเพ็ชร  โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)

-          รางวัลขวัญใจหนูน้อยนพมาศ เงินรางวัล 10,000 บาท

-          เด็กหญิงณัชชา  คงเพ็ชร  โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)

 

ผลการประกวดกระทงดอกไม้สด ประเภทนักเรียน    

-          รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

ผลการประกวดกระทงดอกไม้สด ประเภทประชาชนทั่วไป

-          รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท

โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)

-          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท


ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com