หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
25 มกราคม 2561
อสม. น้อย

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการ อสม.น้อยสดใส ใจอาสา ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเป็นการให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 200 คน 


ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com