หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

    โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และความสามารถในการดูแลตัวเองเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน

 


    รูปประกอบ  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com