หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
ฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง "ฟันสวย สะอาด สดใส เพราะใส่ใจแปรงฟัน" โดยได้ทำการมอบแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟันแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจการแปรงฟัน พร้อมทั้งได้สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธีแก่เด็กนักเรียน

ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com