หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
โครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559

      เทศบาลตำบลปลายบาง ได้เข้าร่วมแข่งกีฬาสันนิบาตจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชลประทานวิทยา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของพนักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างมากมาย และเทศบาลตำบลปลายบาง ได้ถ้วยรางวัลต่างๆ

-          รางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาสายพานลูกโป่งน้ำ

-          รางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาวิ่งผลัดฮูล่าฮูป

-          รางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาฮูล่าฮูป

-          รางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาวิบากชีวิต

-          รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน

-          รางวัลคะแนนรวมกีฬา    รูปประกอบ  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com