หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
เคลือบฟลูออไรด์

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้ดำเนินการบริการเคลือบฟลูออไรด์ให้แก่เด็กนักเรียน อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ทั้ง 7 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 14 – 22 มิถุนายน 2559 ตามโครงการ “ฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง”    รูปประกอบ

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com