หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559

     งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559 คณะผู้บริหารเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานลูกจ้างเทศบาล และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง 
  


    รูปประกอบ

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com