หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559

     งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559 คณะผู้บริหารเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานลูกจ้างเทศบาล และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง 
  


    รูปประกอบ

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com