หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
ปลายบางห่วงใย ใสใจผู้สูงอายุ

      ท่านนายกฯ พงษ์ศักดิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้ให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการ “ปลายบางห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ขึ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเป็นการให้ความรู้และเสนอแนะวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ    รูปประกอบ


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com