หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP)

        กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(OTOP) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยได้สอนวิธีการเพาะเห็ดโดยใช้ผักตบชวา เป็นวัสดุในการเพาะเห็ด    รูปประกอบ


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com