หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559

      เทศบาลตำบลปลายบาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการขยายวงของยาเสพติดในสถานศึกษา กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ค่ายหัตถวุฒิ) ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 และ 6-8 มิถุนายน 2559 โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง เข้าอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง และค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

    รูปประกอบ  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com