หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

     ท่านนายกฯ พงษ์ศักดิ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงได้มีนโยบายให้กองการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของกองการศึกษา สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง” เมื่อวันที่ 23-24 , 30-31 ก.ค. และ 6 ส.ค. 2559  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนงานด้านการศึกษา

  


    รูปประกอบ


  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com