หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
4 สิงหาคม 2559
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน


      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของเยาวชน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องปัญหาของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน และวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัวแก่เยาวชนอีกด้วย 


    รูปประกอบ  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com