หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
โครงการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ประจำปี 2559

    เทศบาลตำบลปลายบางมีประชากรมาก ทำให้ปริมาณขยะจึงมากตามไปด้วย ดังนั้นกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง จึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทอด ณ วัดสุนทรธรรมิการาม ตำบลปลายบาง อำเภอบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี โดยมีการแข่งขันการตกแต่งรถขยะรีไซเคิล และการประกวดชุดขยะรีไซเคิล และยังเป็นการลดจำนวนขยะได้อีกด้วย ยอดเงินผ้าป่าขยะรีไซเคิลในครั้งนี้ คือ 90,938 บาท

ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

    รูปประกอบ
  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com