หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล (กิจกรรมการออกค่ายพุทธบุตร)

      กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดกิจกรรมการออกค่ายพุทธบุตร ขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2559 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาล จำนวน 7 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมต่างๆ ของพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักการสอนต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำของตัวนักเรียนเองได้อีกด้วย


ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com