หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
กิจกรรมน้อมอาลัยด้วยหัวใจข้าแผ่นดิน

   เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน คณะผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายบาง จึงได้มีนโยบาย จัดให้มี “โครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมน้อมอาลัยด้วยหัวใจข้าแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  ณ ลานประรำพิธีวัดศรีปรระวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีการจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 


ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

    รูปประกอบ
  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com