หน้าแรก
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวสารกิจกรรม
VDO กิจกรรมเทศบาล
วารสารปลายบางสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เรื่องราวร้องทุกข์
สถานที่ติดต่อ
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

ข่าวสารกิจกรรม  
แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

  กองการศึกษาจัดโครงการ แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง

ผลการแข่งขัน

วิชาคณิตศาสตร์  เด็กชายภัทรกร                      โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง

วิชาภาษาไทย    เด็กหญิงกมลลักษณ์  พันลา         โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม

วิชาวิทยาศาสตร์ เด็กหญิงอนุธิดากร  เกษประทุม    โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม

วิชาภาษาอังกฤษ เด็กหญิงละดา  สำราญไพบูลย์     โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา   เด็กชายชยพัทธ์  มาขำ    โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม      

ดาวโหลดเอกสารแนบที่นี่

    รูปประกอบ
  © 2552 สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Designed & Developed by Redjasmin.com