ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่ อปท.ดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ในส่วนของเทศบาลตำบลปลายบางมี 25 ชุมชน และมีลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งหมด 25 แห่ง และอยู่ในสภาพใช้งานได้จำนวน 20 แห่งได้แก่

1. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
กีฬานักเรียน 63_200819_4
2. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)
1
3. ลานกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
171889
4. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
114717
5. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอน
176412
6. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์
วัดโบสถ์
7. สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดศรีประวัติ
วัดศรีประวัติ
8. สนามกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ทศน
9. สนามกีฬาโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
ชาญรัตน์
10. สนามกีฬาโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี
วรรัตน์
11. อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลายบาง
เทศบาล
12. ลานกีฬาวัดสุนทรธรรมิการาม
Capture
13. อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม
สุนทร
14. สนามกีฬาเทศบาลตำบลปลายบาง
สนามกีฬาเทศบาล
15. ลานกีฬาชุมชนวัดแพรก
วัดแพรก
16. สนามกีฬาชุมชนวัดตะเคียน
วัดตะเคียน
17. สนามกีฬาหมู่บ้านรติรมย์
รติรมย์
18. สนามกีฬาชุมชนเอื้ออาทร 1
เอื้ออาทร
19. สนามกีฬาชุมชนหมู่บ้านร่มรื่น
ร่มรื่น
20. สนามกีฬาชุมชนโรงพักปลายบาง
โรงพักปลายบาง

รายละเอียดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย

          ให้ดำเนินการจัดสรรอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกาย ในแต่ละสนามกีฬา/ลานกีฬา โดยให้คณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาแต่ละชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ดังต่อไปนี้

ที่รายการจำนวนหมายเหตุ
1ลูกฟุตบอล5 ลูก
2ลูกวอลเลย์บอล5 ลูก
3ฮูล่าฮูป10 อัน
4ไม้แบดมินตัน4 ด้าม
5ลูกขนไก่1 หลอด

Back to top of page