วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เลขานุการฯ พร้อมด้วย นางรชนีกร จันทรเสนา ผอ.กองวิชาการ , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปลายบาง นำข้าวกล่อง-น้ำดื่ม จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และอาหารจากพระครูสุวรรณโชติวุฒิ(หลวงปู่ตี๋) – พระปลัดอำพล (หลวงพี่อ๊อด) วัดหูช้าง มอบแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริเวณหมู่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และการเคหะเอื้ออาทร(วัดพระเงิน)