วันอีงคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะ​ประสิทธิ์​ นายกเทศมนตรีฯ​ ได้มอบหมายให้นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายอุบล สุขสำราญ ประธานสภาเทศบาล , เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เละเต้าหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง​ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพ​จากมูลนิธิพุทธฉือจี้ในประเทศไทย ,ข้าวกล่องจากหลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19​ ที่กักตัวใน ณ บ้านพักอาศัย ตำบลปลายบาง และตำบลบางคูเวียง จำนวน 17 ราย