วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะ​ประสิทธิ์​ นายกเทศมนตรีฯ​ ได้มอบหมายให้นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายธงชัย เสือศรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง​ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพ​จากมูลนิธิพุทธฉือจี้ในประเทศไทย พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19​ ที่กักตัวใน ณ บ้านพักอาศัย ตำบลปลายบาง จำนวน 15 ราย