วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะ​ประสิทธิ์​ นายกเทศมนตรีฯ​ ได้มอบหมายให้นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เลขานุการฯ , เจ้าหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง​ , นายสุรชัย โชคสกุลวงศ์ กำนันตำบลปลายบาง และนายสุริยัน สุขสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลปลายบาง ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของยังชีพ​จากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19​ ที่กักตัวใน ณ บ้านพักอาศัย ตำบลปลายบาง จำนวน 15 ราย และตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 2 ราย