วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ซึ่งมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปลายบาง และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมสภาครั้งนี้ทางผู้ร่วมการประชุมและเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : Plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361