วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยนางเยาวภา มากมูล ริงนายกเทศมนตรีฯ และนายสุบิน วิเชียรศรี ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมต้อนรับนายสนิท แย้มเกษตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการตรวจเยี่ยมตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : Plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361