วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง , รองนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมต้อนรับแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ที่นำเครื่องอุปโภค/บริโภค มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยชุมชน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้เข้าพักในศูนย์พักคอย และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : Plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361